Kalite

Hobby, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve sürekli en iyiye ulaşmak hedeflerine paralel bir kalite anlayışını benimsemekte ve bu prensiple çalışmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana edinmiş olduğu tecrübe ve bilgiyi enerjisi hiç bitmeyen yapısı ve güler yüzüyle farkındalık yaratarak geliştirmektedir.

Her çalışan, Hobby kalite yönetim sisteminin verimli bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunur ve bu sorumluluğu kendisine verilen görevler çerçevesinde korur.

Kalitenin sürekli geliştirilmesine gösterilen hassasiyet ile yüksek kaliteli ürün ve hizmetler düşük maliyetle ve kısa teslim süreleri ile üretilerek iç ve dış pazara hızlı cevap verilebilmektedir.

Kalite sistemlerine yönelik çalışmalarını uzun yıllardır sürdürerek ve kozmetik sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmeliklerini uygulamayı taahhüt ederek, güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarını karşılamakta ve uluslararası standartları sürekli izlemekte ve uyumu temin etmektedir.

Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde üretim faaliyetlerini sürdürerek ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyum, sürekli gelişim ve değişim ile sektörde öncü firma olma hedefiyle ilerlemektedir.

Kalite ve Ürün Güvenliği Politikamız

Hobi Kozmetik İmalat San. Ve Tic. A.Ş. olarak Kalite ve Ürün Güvenliği kapsamında;

• Ürün güvenliği ve kalitesini ön planda tutularak sağlıklı ve hijyenik ortamda ürün üretmeyi ,

• Sürekli araştırma, geliştirme çalışmaları yaparak ve bu faaliyetlerin etkinliğini arttırarak müşterilerimizin beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde
karşılamak , tüketici güvenini korumayı ve güvenli ürün sunmayı ,

• Ürünlerimizi diğer ürünlerle karşılaştırarak sürekli geliştirmek ve dolayısıyla pazardaki payımızı arttırmak,

• Ulusal ve uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara ve standartlara uymayı,

• Uluslararası ürün güvenliği standartlarında ve ilgili ülkelerdeki ilgili endüstri ve düzenleyici standartlara ,normlara uygun ürünler tasarlamayı,
üretmeyi ve teslim etmeyi,

• Müşteri ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde referans aldığımız yönetim sistemi standardına (ISO 9001:2015 , ISO 22716 (GMP) , ISO
14001:2015 , ISO 45001:2018 , BRCGS Consumer Product) uymayı,

• Çalışanlarımızın bilincinin arttırılmasına yönelik planlı ve sistemli eğitimleri vermeyi ve bilinç seviyesini yükseltmeyi,

• Ürün güvenliğini sağlamak amacıyla olası tüm riskleri sistematik bir şekilde tanımlamayı, risklerin ortandan kaldırılması veya en aza indirilmesi için
gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve sürdürmeyi.

• Teknolojik yenilikleri de takip ederek, ürün ve proseslerini ve kalite sisteminin etkinliğini sürekli olarak geliştirmeyi,

• Üretmiş olduğumuz ürünlerde hiçbir koşulda taklit ve tağşiş bulunmadığını,

Esas olarak benimsemiştir.

Hobi Kozmetik İmalat San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin genel politikası yönetimin sorumluluklarını ve yetkilerini açık biçimde bütün çalışanlara iletmek ve kolay
erişilebilir yazılı bir belge olarak bulundurmaktır. Bu doğrultu da kalite amaçlarımız belirlenecek ve sürekli gözden geçirilecektir.

CEO
HO-P01 – 28.04.2023/04

Çevre Politikamız

Hobi Kozmetik İmalat San. Ve Tic. A.Ş. olarak Çevre kapsamında;

• İç ve dış mevzuatları takip etmek, ilgili ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uymak ve mevzuat gereği yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
• Çevresel amaçlarımıza ve hedeflerimize uygunluk sağlamak için, sürekli iyileştirmeye ve kirliliğin önlenmesine odaklanarak ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevresel etkilerine uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulamayı, yürütmeyi ve sürekli geliştirmeyi,
• Enerji kaynakları kullanımını konusunda her yıl hedefler belirleyerek takip etmek ve gelişmesini sağlamayı,
• Atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması, lisanslı firmalar aracılığıyla çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
• Ürün ve süreç tasarımında, üretim sürecinde ve mümkün olduğunca tüm faaliyetlerde daha az çevresel etkiye sahip, çevre dostu / geri dönüşümlü malzeme, hammadde ve teknoloji kullanmayı,
• Tüm proseslerimizi, risk temelli bir yaklaşımla yeni fırsatlara ve yasal yükümlülüklere uyarlayarak, çevre boyutlarının istenmeyen etkilerini önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
• Çevresel kirlenmeyi önleyici etkin bir atık yönetimi uygulayarak, tüm emisyon ve atıklarımızın azaltılmasını ve kontrolünü sağlamayı,
• Doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla çalışanlarımıza çevre eğitimleri vermek, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ve kişisel farkındalıklarını arttırmayı,

Esas olarak benimsemiştir.

CEO
HO-P03 – 20.10.2023/03