Kalite

Hobby, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve sürekli en iyiye ulaşmak hedeflerine paralel bir kalite anlayışını benimsemekte ve bu prensiple çalışmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana edinmiş olduğu tecrübe ve bilgiyi enerjisi hiç bitmeyen yapısı ve güler yüzüyle farkındalık yaratarak geliştirmektedir.

Her çalışan, Hobby kalite yönetim sisteminin verimli bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunur ve bu sorumluluğu kendisine verilen görevler çerçevesinde korur.

Kalitenin sürekli geliştirilmesine gösterilen hassasiyet ile yüksek kaliteli ürün ve hizmetler düşük maliyetle ve kısa teslim süreleri ile üretilerek iç ve dış pazara hızlı cevap verilebilmektedir.

Kalite sistemlerine yönelik çalışmalarını uzun yıllardır sürdürerek ve kozmetik sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmeliklerini uygulamayı taahhüt ederek, güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarını karşılamakta ve uluslararası standartları sürekli izlemekte ve uyumu temin etmektedir.

Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde üretim faaliyetlerini sürdürerek ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyum, sürekli gelişim ve değişim ile sektörde öncü firma olma hedefiyle ilerlemektedir.

Kalite Politikamız

Hobi Kozmetik olarak Kalite ve Ürün Güvenliği kapsamında;

• Kullanıcıların temizlik koruma ve görünüm talepleri, ihtiyaçları ve beklentilerini araştırıp, sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilen ürünleri hazırlamayı,
• Ürün güvenliği ve kalitesini ön planda tutularak üretim yapmayı,
• Sürekli araştırma, geliştirme çalışmaları yaparak ve bu faaliyetlerin etkinliğini arttırarak müşterilerimizin beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde karşılamak ve güvenli ürün sunmayı,
• Ürünlerimizi diğer ürünlerle karşılaştırarak sürekli geliştirmek ve dolayısıyla pazardaki payımızı arttırmak,
• Ulusal ve uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara ve standartlara uymayı,
• Müşteri ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde referans aldığımız yönetim sistemi standardına (ISO 9001:2015 , ISO 22716 (GMP) , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , BRCGS Consumer Product) uymayı,
• Çalışanlarımızın bilincinin arttırılmasına yönelik planlı ve sistemli eğitimleri vermeyi ve bilinç seviyesini yükseltmeyi,
• Ürün güvenliğini sağlamak amacıyla olası tüm riskleri sistematik bir şekilde tanımlamayı, risklerin ortandan kaldırılması veya en aza indirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve sürdürmeyi.
• Teknolojik yenilikleri de takip ederek, ürün ve proseslerini ve kalite sisteminin etkinliğini sürekli olarak geliştirmeyi,
• Üretmiş olduğumuz ürünlerde hiçbir koşulda taklit ve tağşiş bulunmadığını,
esas olarak benimsemiştir.

Hobi Kozmetik A.Ş. ‘nin genel politikası yönetimin sorumluluklarını ve yetkilerini açık biçimde bütün çalışanlara iletmek ve kolay erişilebilir yazılı bir belge olarak bulundurmaktır. Bu doğrultu da kalite amaçlarımız belirlenecek ve sürekli gözden geçirilecektir.

Çevre Politikamız

Hobby, bünyesindeki tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerini dikkate alarak, zararların önlenmesi ve kontrolü, etkin çevre tedbirlerinin alınması ve uygulanması amacıyla;

• Uluslararası mevzuatı takip etmek, ulusal çevre mevzuatına uymak ve mevzuat gereği yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
• Atıkları kaynağında azaltmak, kaynağında ayrıştırmak ve kirliliğin önlenmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak, geri kazanılması mümkün atıkların geri kazanılmasını sağlamak ve geri kazanılması mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,
• Üretim prosesinde, insan sağlığına ve çevreye en az zararlı çevre dostu/geri dönüşümlü malzemeleri ve enerji verimli teknolojileri kullanmayı,
• Tüm proseslerini, risk temelli bir yaklaşımla yeni fırsatlara ve yasal yükümlülüklere uyarlayarak, çevre boyutlarının istenmeyen etkilerini önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
• Çevre kirlenmesine karşı duyarlı ve etkin davranışlar sergilemeyi,
• Kirlenmeyi önleyici etkin bir atık yönetimi uygulayarak, tüm emisyon ve atıklarının azaltılmasını ve kontrolünü sağlamayı,
• Doğal kaynakların bilinçli kullanılması amacıyla çalışanlarına çevre eğitimleri vermek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı,

“Çevre Politikası” olarak benimsemiştir.