Kalite

Hobby, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve sürekli en iyiye ulaşmak hedeflerine paralel bir kalite anlayışını benimsemekte ve bu prensiple çalışmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana edinmiş olduğu tecrübe ve bilgiyi enerjisi hiç bitmeyen yapısı ve güler yüzüyle farkındalık yaratarak geliştirmektedir.

Her çalışan, Hobby kalite yönetim sisteminin verimli bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunur ve bu sorumluluğu kendisine verilen görevler çerçevesinde korur.

Kalitenin sürekli geliştirilmesine gösterilen hassasiyet ile yüksek kaliteli ürün ve hizmetler düşük maliyetle ve kısa teslim süreleri ile üretilerek iç ve dış pazara hızlı cevap verilebilmektedir.

Kalite sistemlerine yönelik çalışmalarını uzun yıllardır sürdürerek ve kozmetik sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmeliklerini uygulamayı taahhüt ederek, güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) şartlarını karşılamakta ve uluslararası standartları sürekli izlemekte ve uyumu temin etmektedir.

Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde üretim faaliyetlerini sürdürerek ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyum, sürekli gelişim ve değişim ile sektörde öncü firma olma hedefiyle ilerlemektedir.

Kalite Politikamız

• Kullanıcıların temizlik koruma ve görünüm talepleri, ihtiyaçları ve beklentilerini araştırıp, hijyenik ortamda üretilen ürünler hazırlamak,
• Sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak ve bu faaliyetlerin etkinliğini arttırmak, müşterilerin beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde karşılamak,
• Ulusal yönetmeliklere ve uluslararası standartlara uygun ürün üretmek,
• Ürünlerini, diğer ürünlerle karşılaştırarak sürekli geliştirmek ve dolayısıyla pazardaki payını arttırmak,
• Teknolojik yenilikleri de takip ederek, ürün proseslerini ve kalite sisteminin etkinliğini sürekli olarak geliştirmek.

Çevre Politikamız

Hobby, bünyesindeki tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerini dikkate alarak, zararların önlenmesi ve kontrolü, etkin çevre tedbirlerinin alınması ve uygulanması amacıyla;

• Uluslararası mevzuatı takip etmek, ulusal çevre mevzuatına uymak ve mevzuat gereği yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
• Atıkları kaynağında azaltmak, kaynağında ayrıştırmak ve kirliliğin önlenmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak, geri kazanılması mümkün atıkların geri kazanılmasını sağlamak ve geri kazanılması mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,
• Üretim prosesinde, insan sağlığına ve çevreye en az zararlı çevre dostu/geri dönüşümlü malzemeleri ve enerji verimli teknolojileri kullanmayı,
• Tüm proseslerini, risk temelli bir yaklaşımla yeni fırsatlara ve yasal yükümlülüklere uyarlayarak, çevre boyutlarının istenmeyen etkilerini önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
• Çevre kirlenmesine karşı duyarlı ve etkin davranışlar sergilemeyi,
• Kirlenmeyi önleyici etkin bir atık yönetimi uygulayarak, tüm emisyon ve atıklarının azaltılmasını ve kontrolünü sağlamayı,
• Doğal kaynakların bilinçli kullanılması amacıyla çalışanlarına çevre eğitimleri vermek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı,

“Çevre Politikası” olarak benimsemiştir.