Fabrika

Hobby fabrikası, Tekirdağ Çerkezköy’de Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde 29.000 m² kapalı alan üzerine kurulmuş, kapasite artışıyla birlikte yapılan ilavelerle 34.000 m² kapalı alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

64.000 m2 arsa üzerine kurulu fabrikada Hobby ürün gamında bulunun ürünler ile ulusal ve uluslararası markaların özel markalı üretimleri yapılmaktadır.

Toplamda 400’e yakın işçinin istihdam ettiği fabrika, bölgenin en büyük işçi istihdamında bulunan fabrikalarındandır.

Yıllık üretim kapasitesi 74.000 tondur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Hobi Kozmetik İmalat San. Ve Tic. A.Ş. olarak İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;

• İşyerinde iş kazası, meslek hastalıkları ve ramak kala riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak sağlıklı ve güvenli iş
ortamı sağlamayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki tüm yasal ve diğer yükümlülüklere, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,
• Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğiterek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile hareket etmelerini, gerekli eğitim ve kaynakları sağlamayı,
• Çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği’ ne yönelik ihtiyaç duyulan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı, güvenli ekipman ve uygun teknolojileri kullanmayı,
• İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin koymuş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,
• İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında referans aldığımız yönetim sistemi standardına (ISO 45001:2018) uymayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini belirlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve
gözden geçirmeyi,

“Esas olarak benimsemiştir.

CEO
HO-P02 – 20.10.2023/02