Fabrika

Hobby fabrikası, Tekirdağ Çerkezköy’de Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde 29.000 m² kapalı alan üzerine kurulmuş, kapasite artışıyla birlikte yapılan ilavelerle 34.000 m² kapalı alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

64.000 m2 arsa üzerine kurulu fabrikada Hobby ürün gamında bulunun ürünler ile ulusal ve uluslararası markaların özel markalı üretimleri yapılmaktadır.

Toplamda 400’e yakın işçinin istihdam ettiği fabrika, bölgenin en büyük işçi istihdamında bulunan fabrikalarındandır.

Yıllık üretim kapasitesi 74.000 tondur.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Hobby yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda;

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve yasal yükümlülüklere uymayı,
• Çalışanlarımızın iş kazası ve meslek hastalıklarına yakalanmamaları için önleyici faaliyetlerde bulunmayı,
• Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için sürekli olarak eğitimler vermeyi,
• Tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
• Risk analizleri yaparak, düzeltici / önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,
• Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamayı,
• İşyerinde bulunan tüm çalışanları ile birlikte taşeronlar ve ziyaretçileri ile işbirliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını, uygulanmasını, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik ederek İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansını arttırmayı,

“ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası” olarak benimser.