Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

DOKÜMAN NO: HOB-KVKK-01-01

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 02.01.2020

6 01

Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Başvuru Formu

DOKÜMAN NO: HOB-KVKK-02-02

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 02.01.2020

Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

DOKÜMAN NO: HOB-KVKK-03-02

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 02.01.2020