Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Başvuru Formu
DOKÜMAN NO: HOB-KVKK-02-02

REVİZYON NO: 02

REVİZYON TARİHİ: 02.01.2020

Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Başvuru Formu PDF Dökümanı

HOBİ KOZMETİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan (Bundan sonra kişisel veri sahibi olarak da anılacaktır) tüm kişisel veri sahipleri:

· Çalışanlarımız
· Müşterilerimiz
· Tedarikçilerimiz
· Üyelerimiz
· Ziyaretçilerimiz
· İş bağlantılarımız/iş ortaklarımız
· Adaylarımız
dahil ve bunlarla sınırlı kalmaksızın Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra Hobi Kozmetik diye de anılacaktır) tarafından işlenen tüm kişisel verileriyle ilgili, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerinin saklanmasına, imhasına ve işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkına sahiptir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir;

Başvuru sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

· Başvuru sahibinin aşağıdaki başvuru formunu içeren zarf ve kimliği ile bizzat gelerek Cevizli mah.Tugay yolu cad.Ofisim İstanbul Plazaları A blok Kat.11.No:49-50-51, 34846 Maltepe / İstanbul adresinde mukim Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurması gerekir.
· Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter vasıtasıyla,

· Hobi Kozmetik İmalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Cevizli mah.Tugay yolu cad. Ofisim İstanbul Plazaları A blok Kat.11.No:49-50-51, 34846 Maltepe / İstanbul adresine tebligat yapılmalıdır.
· Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Başvuru Sahibi’nin KEP adresinden,

Hobi’nin KEP adresi olan “[email protected]” den çıktı dijital olarak iletilebilir.

· Bilgi güvenliği nedeni ile sadece KEP adreslerinden eposta ile başvuru yapılabilir.
· Konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan yanıtlandırılacaktır.

HOBİ KOZMETİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ (İLGİLİ KİŞİ) BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Başvuru Formu PDF Dökümanı

1) Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

Ad: Soyad: Tarih:
TC Kimlik/Pasaport No: *Telefon Numarası: *Cep Telefonu:
*KEP: *E-posta: Tebligat Adresi
*Zorunlu olmayan alanlardır.

Lütfen Şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz. (Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, üçüncü kişiler gibi)

• Çalışan
• Müşteri
• Tedarikçi
• Üye
• Ziyaretçi
• İş bağlantısı/iş ortağı
• Aday
3) Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

Kişisel Verilerin Korunması İlgili Kişi Başvuru Formu PDF Dökümanı

6 01