Kalite

HOBİ, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve sürekli en iyiye ulaşmak hedeflerine paralel bir kalite anlayışını benimsemekte ve bu prensiple çalışmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana edinmiş olduğu tecrübe ve bilgiyi enerjisi hiç bitmeyen yapısı ve güler yüzüyle farkındalık yaratarak geliştirmektedir.

Kalite süreçlerini ISO 9001:2008 Standardı ve GMP (iyi üretim uygulamaları) şartlarını karşılayan sistem ile yürütmektedir. Kalitenin sürekli geliştirilmesine gösterilen hassasiyet ile yüksek kaliteli ürün ve hizmetler düşük maliyetle ve kısa teslim süreleri ile üretilerek iç ve dış pazara hızlı cevap verilebilmektedir.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde üretim faaliyetlerini sürdürerek ulusal ve uluslar arası kalite standartlarına uyum, sürekli gelişim ve değişim ile sektörde öncü firma olma hedefiyle ilerlemektedir.

Hobby Kozmetik

Kalite Politikamız

  • Kullanıcıların temizlik koruma ve görünüm talepleri, ihtiyaçları ve beklentilerini araştırıp, hijyenik ortamda üretilen ürünler hazırlamak

  • Sürekli araştırma, geliştirme çalışmaları yaparak, ve bu faaliyetlerin etkinliğini arttırarak ,müşterilerimizin beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde karşılamak

  • Ulusal yönetmeliklere ve uluslar arası standartlara uygun ürün üretmek

  • Ürünlerimizi diğer ürünlerle karşılaştırarak sürekli geliştirmek ve dolayısıyla pazardaki payımızı arttırmak

  • Teknolojik yenilikleri de takip ederek, ürün ve proseslerini ve kalite sisteminin etkinliğini sürekli olarak geliştirmek

Kalite Belgeleri


Çevre Politikamız

HOBİ KOZMETİK İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, bünyemizdeki tüm faaliyetlerin çevresel boyut ve etkilerini dikkate alarak, zararların önlenmesi ve kontrolü, etkin çevre tedbirlerinin alınması ve uygulanması amacıyla;

Politikamızın ana unsurları;

Uluslararası mevzuatı takip etmek, ulusal çevre mevzuatına uymak ve mevzuat gereği yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Atıkları kaynağında azaltmak, kaynağında ayrıştırmak ve kirliliğin önlenmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak, geri kazanılması mümkün atıkların geri kazanılmasını sağlamak ve geri kazanılması mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamak,

Üretim prosesinde, insan sağlığına ve çevreye en az zararlı çevre dostu/geri dönüşümlü malzemeleri ve enerji verimli teknolojileri kullanmak,

Tüm proseslerimizi, risk temelli bir yaklaşımla yeni fırsatlara ve yasal yükümlülüklere uyarlayarak, çevre boyutlarının istenmeyen etkilerini önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Çevre kirlenmesine karşı duyarlı ve etkin davranışlar sergilemek,

Kirlenmeyi önleyici etkin bir atık yönetimi uygulayarak, tüm emisyon ve atıklarımızın azaltılmasını ve kontrolünü sağlamak,

Doğal kaynakların bilinçli kullanılması amacıyla çalışanlarımıza çevre eğitimleri vermek ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamak,

“Çevre Politikası” olarak benimsenmiştir.