Fabrika

Hobi Kozmetik A.Ş. Fabrikası, Tekirdağ Çerkezköy’de 65.000 m² alan üzerine kurulu ve 33.000 m² kapalı alanı ile Türkiye’nin en büyük kozmetik fabrikası olarak 2008 yılında faaliyete girmiştir.

Fabrikamız 400’e yakın çalışan istihdamı ile Hobi ürün gamında bulunun ürünlerin neredeyse tamamının üretimi yapılmaktadır.

Yıllık üretim kapasitesi 80.000 tondur.

Hobby Kozmetik

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Hobi Kozmetik İmalat San. Tic. A.Ş. yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda;

  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve yasal yükümlülüklere uymayı,

  • Çalışanlarımızın iş kazası ve meslek hastalıklarına yakalanmamaları için önleyici faaliyetlerde bulunmayı,

  • Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için sürekli olarak eğitimler vermeyi,

  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,

  • Risk analizleri yaparak, düzeltici / önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,

  • Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamayı,

  • İşyerinde bulunan tüm çalışanlarımız ile birlikte taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz ile işbirliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını, uygulanmasını, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik ederek İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansımızı arttırmayı,

“ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası” olarak benimser.